• Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Nhạc - Họa
  • Điện thoại:
   0977199929
  • Email:
   nguyenthuylinh1087@gmail.com
 • Bùi Thế Pháp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Địa lí
  • Điện thoại:
   0963211139
  • Email:
   phaphoaithanh@gmail.com
 • Tôn Đức Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   01643065387
  • Email:
   ducvinh_hh@yahoo.com
 • Đỗ Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Sinh học
  • Điện thoại:
   0983380580
  • Email:
   dtnanh2010@yahoo.com.vn
 • Bành Thị Ánh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Sinh học
  • Điện thoại:
   01682844177
  • Email:
   banhnguyet@ymail.com
 • Nguyễn Thị Sỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gv Sinh học
  • Điện thoại:
   01693748502
  • Email:
   nguyenthisy1988@gmail.com
 • Phan Thị Kiều Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sinh học
  • Điện thoại:
   01677398035
  • Email:
   van_868102@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Bảy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sinh học
  • Điện thoại:
   0976880169
  • Email:
   ngthbay2012@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Tấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng: Lí - Hóa - Sinh
  • Điện thoại:
   0935857255
  • Email:
   nguyentananhhh@gmail.com
 • Điền Thị Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa học
  • Điện thoại:
   0966717940
  • Email:
   muoihh@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Vật lí
  • Điện thoại:
   0987410622
  • Email:
   tranthihuonghh@yahoo.com.vn
 • Võ Thị Xuân Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Vật lí
  • Điện thoại:
   01659392401
  • Email:
   vothixuan_nga@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Thị Kim Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó: Lí - Hóa - Sinh
  • Điện thoại:
   01688301167
  • Email:
   chin82hh@gmail.com
 • Đinh Văn Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Vật lí
  • Điện thoại:
   0978042300
  • Email:
   dinhvanly1968@gmail.com
Tin đọc nhiều